Kontakt/Adres

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
98-220 Zduńska Wola
ul. Ogrodowa 7

pastor: Mirosław Karauda
tel. 603 753 608
e-mail: miroslaw.karauda@adwent.pl

konto bankowe:
PKO BP
62 1020 3437 0000 1402 0068 6956
nr IBAN: PL 62 1020 3437 0000 1402 0068 6956