Tegoroczny czas szczególnych modlitw przebiegł pod hasłem „Powrót do ołtarza, czas i miejsce dla Boga” i miał miejsce od 4 do 14 stycznia. „Uczestnicząc w tym programie modlitw, pragniemy całkowicie połączyć się z Naszym Ojcem w niebie, wielbiąc Go i oddając Mu cześć oraz dziękczynnie. Warto również zastanowić się, jakie czynniki mają wpływ na skuteczność modlitwy”. Był to czas szczególnej zadumy nad naszym codziennym życiem duchowym.