Aktualności

Ogłoszenia: 

  • 19.01.2019Klub Zdrowia „Jak uciec przed rakiem i innymi chorobami cywilizacyjnymi?

  • 8-18.01.2020 – codzienne spotkania w ramach programu „10 Dni Modlitwy” o godz.17.00. Zapraszamy
  • GRUPA MODLITEWNA: można zgłaszać pod numer tel. 693 531 759 intencje, podając imię i problem, o który chcemy, aby się modlono. „Oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc, a jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć”. Iz 59,1