Aktualności

Ogłoszenia: 

  • GRUPA MODLITEWNA: można zgłaszać pod numer tel. 693 531 759 intencje, podając imię i problem, o który chcemy, aby się modlono. „Oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc, a jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć”. Iz 59,1
  • 28.04.2019 R. – Klub Zdrowia pt: „Niewidoczne zanieczyszczenia” – prelegent fizyk Jarosław Sukiennik.