Aktualności

Ogłoszenia: 

  • codzienne spotkania na zoomie na czas epidemii o godz.18.30:  https://zoom.us/j/247519935 

  • Festiwal Hosanna online: https://www.facebook.com/events/563547587617641/
  • codzienne spotkania na zoomie o godz.18.30
  • spotkania środowe online na zoomie o godz. 18.30
  • od dnia 14 marca – nabożeństwa odwołane na czas kwarantanny
  • GRUPA MODLITEWNA: można zgłaszać pod numer tel. 693 531 759 intencje, podając imię i problem, o który chcemy, aby się modlono. „Oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc, a jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć”. Iz 59,1