Aktualności


Ogłoszenia: 

 • Klub Zdrowia Zduńska Wola – zapraszamy na kolejne spotkanie 19.03.2023 r. 

 

 • Klub Zdrowia Zduńska Wola (fotorelacja w zakładce Galeria).

 

 

 

 

 

 

 

 


  • Lipiec – pożegnanie pastora z żoną

 • Polecamy wykłady internetowe na temat przyszłości i proroctw. W jakim czasie żyjemy, co nas czeka, czy zbliża się koniec świata?Seria a wykładów od 6 listopada 2022r. – 29 stycznia 2023r.

   „Panorama proroctw”

 


 • Zapraszamy do wzięcia udziału w programie „Tydzień Modlitwy”. Materiały do pobrania: Kliknij

Dwa tysiące lat temu Jezus skierował do małej grupy rybaków z Galilei zaproszenie: „Pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi! (…) A oni zaraz opuścili łódź (…) i poszli za nim” (Mt 4,19.22). Potem spędzanie czasu z Jezusem na zawsze zmieniło ich życie.

Dzisiaj Jezus nadal powołuje ludzi, aby zostali Jego uczniami. Bycie uczniem zaczyna się od podążania za Jezusem — spędzania z Nim czasu poprzez studiowanie Biblii i modlitwę, podążanie tam, dokąd On nas prowadzi. Poprzez karty Pisma Świętego my również możemy usiąść u stóp Jezusa i słuchać Jego nauk, zobaczyć, jak uzdrawia niewidomych i sparaliżowanych. Widzimy Jego gorliwość, gdy oczyszcza świątynię, i Jego czułość, gdy błogosławi dzieci. Obserwujemy, jak objawia swoim wrogom miłość i jak prowadzi swoich przyjaciół. Podobnie jak dawni uczniowie zostajemy wtajemniczeni w Jego głębokie rady. Ze zdumieniem przyglądamy się końcowym scenom Jego ziemskiego życia. Ciesząc się z Jego zmartwychwstania, możemy towarzyszyć Jego uczniom w drodze do Emaus i posłuchać, jak Jezus „począwszy od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich Pismach” (Łk 24,27).

Tak jak ci, którzy „byli z Jezusem” (Dz 4,13), jesteśmy gotowi przyjąć Jego wezwanie, kiedy mówił: „Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata” (Mt 28,19-20).

Podczas tegorocznego Tygodnia Modlitwy zachęcam do spędzenia z Jezusem szczególnego czasu, podczas którego będziemy głęboko rozmyślać nad tym, co to znaczy iść za Nim.

TED N.C. WILSON, PRZEWODNICZĄCY GENERALNEJ KONFERENCJI


 • NOWA SERIA WYKŁADÓW.  link.  

Zaproszenie na wykłady:

                                


 

 • POLECAMY SERIĘ WYKŁADÓW O PRZYSZŁOŚCI. Playlista
 1. Czy możemy poznać przyszłość? Link
 2. Proroczy zarys historii świata. Link
 3. Cztery drapieżnie imperia. Link
 4.  Bluźniercze wyzwanie. Link
 5.  Mesjasz Boży zwycięzca. Link
 6. Niebiański trybunał. Link
 7.  Apokalipsa księgi nadziei. Link
 8.  Gdy Bóg mówi kocham Link