Aktualności

Ogłoszenia: 

  • 7.09.2019 r. – błogosławieństwo młodego małzeństwa Justyny & Michała (foto w Galerii)
  • 24.08.2019 r. – Uroczystość Chrztu Świętego (foto w Galerii)
  • GRUPA MODLITEWNA: można zgłaszać pod numer tel. 693 531 759 intencje, podając imię i problem, o który chcemy, aby się modlono. „Oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc, a jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć”. Iz 59,1