kazanie „Jestem drugi” – Z. Makarewicz
Gdzie jest Jezus – W. Pieszka
Tomasz Karauda – pieśń „Ty wiesz”

KAZANIA SŁOWA BOŻEGO